Címke: Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

1.3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, elérhetősége

1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Elnök:
Kiss Szilárd
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu,
Alelnök:
Baksa Éva
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu
Jegyző:
Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: bajjegyzo@t-online.hu

Általános közzétételi lista

1.2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, feladatai

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata A Baji Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
Elnök
Elnökhelyettes

JEGYZŐ

szociális és igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető: szociális ügyek, igazgatási ügyek, hagyaték, címkezelés, haláleset anyakönyvezése, házasságkötés, honosítással kapcsolatos ügyek, lakcímrendezés,születés anyakönyvezése
pénzügyi ügyintéző: gazdálkodással kapcsolatos feladatok
pénzügyi ügyintéző: gazdálkodással kapcsolatos feladatok
adóügyi és pénzügyi ügyintéző: adóügyek, pénztári feladatok, egyéb könyvelési, gazdálkodási feladatok
titkársági ügyintéző: titkársági feladatok

Általános közzétételi lista

3.7 Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, és az azokra vonatkozó szerződések

 

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő fél neve Szerződés nettó értéke, Ft Időtartama
Vállalkozási szerződés Baj, 2420 és 2419 hrsz-ú ingatlanok felújításának kivitelezési munkáit (TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00001) EP Konstruktív Kft 17 059 354 2018.07.30-2018.11.30
         
         
Fővállalkozási szerződés Baj Csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése ( TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00002 pályázat) Széles Út Kft 69.949.200 2019.07.16-2019.12.31
         
         
         
Fővállalkozási szerződés Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolába (EFOP-4.1.5-16-2017-00159) Pro-Art Kft 103.911.749 2021.04.16-2021.08.31

 

 

Általános közzétételi lista

3.4 Ötmillió forintot elérő vagy meghaladó szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések:

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő fél neve Szerződés nettó értéke, Ft Időtartama
Vállalkozási szerződés Baj, külterületi út építése (VP6.-7.2.1-7.4.12-1 pályázat) Vértes Út Kft 99.398.412 2018.07.10-2018.12.30
Vállalkozási szerződés Baj, 2420 és 2419 hrsz-ú ingatlanok felújításának kivitelezési munkáit (TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00001) EP Konstruktív Kft 17 059 354 2018.07.30-2018.11.30
Vállalkozási szerződés Baj, Dózsa utca felújítás (BM pályázat) Bazalt Kft 18.208.387 2019.06.30.
Vállalkozási szerződés Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde Konyha-étterem felújítási és fejlesztési – gépészeti munkák kivitelezése (BM pályázat) Szerip Kft 32.408.349 2019.07.15-2019.09.01
Fővállalkozási szerződés Baj Csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése ( TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00002 pályázat) Széles Út Kft 69.949.200 2019.07.16-2019.12.31
Vállalkozási szerződés Baj, IKSZT külső közösségi tér felújításával kapcsolatos munkálatok (Magyar Falu Program) Bazalt Kft 6.977.651 2020.03.02-2020.06.30
Vállalkozási szerződés Baj, Kossuth L. utca útburkolat felújítása (pályázat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása) Bazalt Kft 13.906.223 2020.03.02-2020.06.30
Tervezési szerződés Baj Község Településfejlesztési Koncepciójának és a közigazgatási területet felölelő Településrendezési eszközök felülvizsgálata Pro-Terra Kft 6.000.000 2020.11.20-2021.12.15
Fővállalkozási szerződés Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolába (EFOP-4.1.5-16-2017-00159) Pro-Art Kft 103.911.749 2021.04.16-2021.08.31
Vállalkozási szerződés Baj, Hegyi utca melletti kerékpárút építése Magyar Falu pályázat) Bazalt Kft 37.285.380 2021.05.05-2021.08.31
Vállalkozási szerződés Baj,1+317-3+350 km szelvények közötti járda víztelenítés kialakítása, vasúti átjáró utáni járda felújítása Széles Út Kft 6.616.600 2021.08.13-2021.09.30

 

Általános közzétételi lista

2.9 A szerv, döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános üléseire benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

2024. április

2024. március

2024.03.26-i jkv
2024.03.26-i jkv együttes ülés

2024. február

2024.02.27 jkv

2024. január

2024.01.30 jkv

2023. december

2023. 12.12 közmeghallgatással egybekötött jkv

2023. november

2023.11.28-i jkv

2023. október

2023.10.31-i jkv

2023. szeptember

2023.09.26 jkv
2023.09.26 jkv 2. rész

2023. augusztus

2023. augusztusi előterjesztés, jegyzőkönyv Önkormányzat

2023. június

2023.06.27-i jkv

Előterjesztés lejárt határidejű határozatok

Előterjesztés saját konyhán biztosított élelmezés

Előterjesztés település tűzvédelmi helyzetéről

Meghívó képviselő-testületi ülés 2023.06.27

2023. május

2023.05.30-i jkv 1. rész

2023.05.30-i jkv 2. rész

Előterjesztés 2022. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztés Baj Község Önkormányzata 2022. éves gazdálkodásáról

Előterjesztés-Beszámoló gyermekvédelmi, gyermekjóléti 2022

Előterjesztés-fogorvosi beszámoló

Előterjesztés-háziorvosi beszámoló

Előterjesztés ktg.vetési rend.mód

Előterjesztés-Lejárt h.id. határozatok

Előterjesztés nyári napközbeni gyermekfelügyelet

Előterjesztés-SZAI

Előterjesztés-szoc.ig. feladatok 2022

Előterjesztés-védőnő

Meghívó 2023.05.30. testületi

2023. április

2020-2025. évre szóló sport fejlesztési koncepció

2023.04.25-i jkv

EDV-TBT23-000575-1-2023

Előterjesztés kitüntető címek adományozása

Képviselő-testületi ülés meghívó 2023.04.25

Lejárt h.i. határozatok vh előterjesztés

Település népességszámának alakulása

2023. március

2023.03.28-i együttes ülés jkv 2023.03.28-i jkv

Előterjesztés lejárt határidejű határozatok

Előterjesztés-Tatai Kistérségi T.T. munkáról beszámoló

Előterjesztés temetőről és temetkezésről szóló önk.rend.felülvizsg

Meghívó képviselő-testületi ülés 2023.03.28

 

2023. február

1.sz. melléklet

2.sz. melléklet

3.sz. melléklet

4.sz. melléklet

5.sz. melléklet

5.sz. melléklet

6.sz. melléklet

7.sz. melléklet

8.sz. melléklet

9.sz. melléklet

10.sz. melléklet

11.sz. melléklet

12.sz. melléklet

Előterjesztés 2023. évi közbesz.terv elfogadása

Előterjesztés avar és kerti hulladék égetéséről szóló rend. elfogadása

Előterjesztés helyben szokásos legolcsóbb tem

Előterjesztés lejárt h.i. határozatok

Előterjesztés polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása

Feladat-ellátási előszerz. fogorvosi körzet működtetésére

Képviselő-testületi ülés meghívó 2023.02.28

SZAI fiz.tér.díjak megállapítása

2023. január

2023.01.31-i jkv

Előterjesztés 2022. évi támogatásokról szóló beszámolók borítólap

Előterjesztés 2023. évi ktgvetés megalk.I.ford

Előterjesztés 2023. évi munka-és ülésterv megállapítása

Előterjesztés 2023. évi rendezvényterv, IKSZT programtervének elfogadása

Előterjesztés adósságot keletkeztető ügylet

Előterjesztés lejárt hat.idejű hat

Előterjesztés Nemz.Önk.kötött együttműk.megáll.felülvizsg

Meghívó testületi ülés 2023.01.31

 

Meghívó 2021 június