Kategória: Pályázatok

Pályázatok

Magyar Falu Program

Magyar Falu

2022.

 1. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése, felújítása – Baj, Tóvárosi lakótelepen lévő kiszolgáló utak, járdák, parkolók felújítása

Támogatás maximális összege: 42 602 895,-Ft

 1. Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2022 című, MFP-KEB/2022. 2 fő 4 órás részmunkaidős közösségszervező 2022. május 01-vel kezdte munkáját 2023. április 30. napjáig.

 1. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 „Fogászati kezelőegység beszerzése” Támogatás maximális összege: 6.000.000,-Ft

Magyar Falu

2021.

 1. Óvoda udvar tárgyú pályázaton, melynek az keretében felújításra került az óvoda udvara, udvari játék lett telepítve. Az elnyert támogatás összege: 4.999.053,-Ft.

 1. Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása tárgyú pályázaton, melynek az keretében felújításra került a Római utca járda. Az elnyert támogatás összege: 4 999 779,-Ft.

 1. Önkormányzati kerékpárút építése tárgyú pályázaton, melynek keretében kialakításra került a Hegyi utca melletti kerékpárút. Az elnyert támogatás összege: 49 994 280,-Ft.

Magyar Falu

2020.

 1. Építési telek kialakítása, közművesítés – 2020 című, MFP-TKK/2020 Baj, Petőfi S. u. 74/b. Az elnyert támogatás összege: 4.999.053,-Ft.

 2. A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című, MFP-NHI/2019 kódszámú pályázat keretében megvalósult az IKSZT épületének felújítása, és eszközbeszerzés.

 3. Orvosi eszköz – 2020 címu, MFP-AEE/2020 pályázat keretén belül a háziorvosok, fogorvos és védőnő részére orvosi eszközök kerültek beszerzésre.

Magyar Falu

2019.

 1. Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása című, MFPBJA/2019. keretén belül Római utca járda felújításához szükséges anyag árat nyertük el, a megvalósítás társadalmi munka keretében valósult meg.

 

Önkormányzat

TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00036

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00036

Kedvezményezett: Baj Község Önkormányzata

Támogatás összege: 57.719.028.-Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Baj község csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése III. ütem

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.

Rövid összefoglaló:

Baj Község Önkormányzata 57,7 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére.

A projekt célja a projekt megvalósításának térségében:

 • természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül,
 • települési (közlekedési) alapinfrastruktúra vízkároktól történő megóvása,
 • közterületek állapotának javulása (tisztántartás, szennyező anyagokat is tartalmazó hordalékok nem rakódnak le) így a meglévő állapot megóvása valósul meg,
 • esélyegyenlőség biztosítása – az érintett projektterületen élő lakosok számára is ugyanazon (elsősorban lakhatósági, infrastrukturális) lehetőségek biztosítottak, mint a vízkár által nem érintett lakosok esetében
 • a belterületi létesítmények veszélyeztetettsége (pince-, udvar-, ház-, egyéb melléképület-elöntések) megszűnik, ekként a településrészben az életminőség javul
 • a jelentős anyagi károkat okozó csapadékvíz kivédése, amely korábban az önkormányzatot, a lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt terhelte (karbantartási, tisztítási költség tetemes mértéke)

A beruházás műszaki tartalma:

1. Petőfi utcán zárt csapadékelvezető csatorna építése

A közútról és annak környezetében levő csapadékmennyiségek elvezetése rendkívül fontos egy biztonságos zárt csapadékelvezető rendszerben azokon a területeken, ahol a jelenlegi rendelkezésre álló hely nem teszi lehetővé a nyílt árok építését.

2. Meglévő nyílt árok karbantartása

A község meglévő, nyílt, csapadékelvezető árkait megfelelően karban kell tartani annak érdekében, hogy a zárt csapadékelvezető rendszerrel együtt megfelelő legyen a vízelvezetés.

A beruházással 724,5 m csapadékcsatorna kerül rekonstrukcióra.

Pályázatok

EFOP-4.1.5-16-2017-00159

EFOP-4.1.5-16-2017-00159 kódszámmal, „Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Iskolában” címmel pályázatot nyújtott be, amelyet támogatásra érdemesnek találtak, és ezzel a projekt megvalósítására jogosultságot nyert.

Kedvezményezett neve: Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat

A projekt címe: Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Iskolában

A szerződött támogatási összege: 112 217 685 Ft

Európai Uniós támogatás mértéke: 100%

Projekt időtartama: 2020.01.15.-től – 2021.10.31-ig

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.5-16-2017-00159

Közérdekű

TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019 – Csapadékvíz elvezetés

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019

Kedvezményezett: Baj Község Önkormányzata

Támogatás összege: 137.188.219 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Baj csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.07.31.

 

 

Rövid összefoglaló:

 

Baj Község Önkormányzata 137,19 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére. 

 

A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a  befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb  csapadékesemények során az ingatlanok megóvása a vízkártól. Biztosítani kell, hogy a lehullott  csapadék az utak, ingatlanok helyett az árkokban, vízelvezető vápában gyülekezzen össze.

 

A beruházás műszaki tartalma:

 

 1. Szőlőhegyi utcán vápás beton vízelvezető burkolat építése, amely alkalmas a forgalmi terhelés  lebonyolítására  A domboldalról nagy lejtésen, nagy sebességgel érkező vizek a Szőlőhegy utcán folynak keresztül, ahol  jelenlegi állapotban nagy a kockázata vízmosások kialakulásának. Az utca szűk, néhol a terep alatt 1,5  méterrel halad, ezért nincs megfelelő keresztmetszeti szélesség árkok építésére a szükséges  pályaszélesség fenntartása mellett. Az utca két oldalán jelenleg lakóingatlanok találhatóak, melyeket  védeni szükséges. A vizek biztonságos levezetése érdekében 800 méter hosszúságban a Szőlőhegy  utcában vízelvezető betonburkolat építése szükséges, tengelyben vápás kialakítással. A burkolatnak  alkalmasnak kell lennie a közúti terhek elviselésére, mivel a környék lakóingatlanjainak megközelítését  is a Szőlőhegy utcán keresztül kell megoldani. 

 

 1. Homokfogó kialakítása 

A domboldalról érkező lefolyás jelentős mennyiségű, eróziós hordalékot szállíthat. Annak érdekében,  hogy ez a hordalék ne a kisebb lejtésű csapadékvíz elvezető rendszer elemeiben halmozódjon fel, amivel  a fenntartási igényt növelné, az árokszakasz kisebb esésű szakasza előtt homokfogó beépítése indokolt.

A műtárgy betonból készül és funkciója a hordalék megfogása. Tisztításáról rendszeresen gondoskodni  kell.

 

 1. Út alatti átvezetés áteresszel 052 helyrajzi számú út és 058 helyrajzi számú út csatlakozásánál 

A tervezett beavatkozás a homokfogó utáni szakaszon érinti a 058 helyrajzi számon lévő, zúzottkő  burkolatú bekötő utat. A csapadékvizek továbbvezetése érdekében az út alatti keresztezés áteresszel  történik meg. Az áteresz tisztításáról megfelelő rendszerességgel gondoskodni kell. 

 

 1. Út alatti átvezetés áteresszel 043 helyrajzi számú út és 052 helyrajzi számú út csatlakozásánál 

A tervezett beavatkozás a homokfogó utáni szakaszon érinti a 052 és 043 helyrajzi számon lévő,  zúzottkő burkolatú kiszolgáló utakat. A csapadékvizek továbbvezetése érdekében az út alatti keresztezés  áteresszel történik meg. Az áteresz tisztításáról megfelelő rendszerességgel gondoskodni kell.

 

 1. Meglévő burkolat helyreállítása átvezetések környezetében

A kettő darab kialakítandó áteresz kivitelezésekor a meglévő zúzottkő burkolatú utat fel kell bontani,  hogy a kivitelezés nyitott munkagödörben elvégezhető legyen. A munkagödör nagysága várhatóan  legalább 2 méter széles, hossza későbbi részletes geodéziai felmérés tárgya, de az átereszek hosszával megegyezik. Kivitelezés után az utak helyreállítása válik szükségessé, melyet az eredeti útpálya  anyaggal megegyező anyagminőségben és rétegrend szerint kell elvégezni. 

 

 1. Csapadékvíz elvezető földárok építése

A Szőlőhegyi utcáról érkező csapadékvizek a homokfogót követően újonnan kialakítandó földárok folynak tovább a befogadóba. Az árok követi a zúzottkő burkolatú, 052 és 043 helyrajzi számokon található kiszolgáló utakat. Útkeresztezés a korábban említett két helyszínen várható. Az árok a 042/11 helyrajzi számú magánterületen lévő tározó tóba kerül bekötésre. 

TOP_2.1.3-16_szórólap_BAJ TOP_2.1.3-16_Kiadvány_Baj

TOP_2.1.3-16_szórólap_BAJ

KEHOP-1.2.1-18-2018-00044

KEHOP-1.2.1-18-2018-00044

KEHOP-1.2.1-18-2018-00044

A projekt címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Baj és Vértesszőlős térségében

A kedvezményezett neve: Baj Község Önkormányzata (Konzorciumi tagok: Vértesszőlős Község Önkormányzata, KEM Fejlesztéséért Alapítvány)

A szerződött támogatás összege: 19 984 950 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A két település közös klímastratégiájának elkészítése, klímatudatosságot erősítő szemléletformálási rendezvények és akciók megvalósítása (intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása; települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása; tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára; gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása; a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása; szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása; térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára; marketing és kommunikációs tevékenység (ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése); nyilvánossági feladatok és projektmenedzsment tevékenység ellátása. A projekt eredményeképpen elkészül a két település közös klímastratégiája, ami összhangban lesz a megyei klímastratégia mellett az országos és uniós klímavédelmi célkitűzésekkel is. A stratégiai dokumentum elkészítése és a 2021-2027-es uniós ciklus klímavédelmi forrásszerzésének megalapozása mellett kiemelt cél a lakosság klímatudatosságának erősítése, az éghajlatváltozás jelentőségével és helyi hatásaival kapcsolatos információk átadása. A projekt közép- és hosszú távú célja, hogy az klímatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások a lakosság minél szélesebb körében terjedjenek el. Ennek érdekében a projekt megvalósítói nagy számú aktív és passzív elérést valósítanak meg a projekt során.

 

A projekt célcsoportjai:

 • intézményi munkavállalók, pedagógusok

 • a város felnőtt lakossága

 • helyi kkv-k, civil szerveztetek döntéshozói, munkavállalói

 • általános iskolák tanulói, a tanulók családtagjai

 • óvodások, az óvodások családtagjai

 

a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.29.

projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00044

 

Pályázatok

EFOP-1.5.2-16-2017-00043

Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában (EFOP-1.5.2-16-2017-00043) Baj Község Önkormányzata konzorciumban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” címmel. Az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosító számú pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 2017.12.04. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt időtartama: Kezdőnapja: 2018.03.01. Fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.02.28. A projekt finanszírozása: Támogatási intenzitás: 100% Támogatás: 499.449.200,- Ft Projekt összköltsége: 499.449.200,- Ft Támogatási okirat aláírása: 2018. január.

Tata Város Önkormányzatával közösen sikeresen pályázatott Baj Község Önkormányzata „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című, EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosítószámú projektre, melynek keretében Baj Község Önkormányzata konzorciumtagként 3 éves időtartamra összesen 14.000.000,-Ft összegű támogatást nyert.

A projekt célja: A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt részcéljai:

– A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása,

– A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,

– A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,

– A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása,

– A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A projekt tartalma: A pályázat konzorcium keretén belül került benyújtásra. A konzorcium vezetője Tata Város Önkormányzata, konzorciumi tagok: Baj, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Szomód, Tardos, Vértestolna és a Tatai Televízió Közalapítvány.

A projekt lebonyolítása során az alábbi tevékenységek valósulnak meg 2018-2021. évben:

 • A település és testvérvárosa kulturális hagyományait bemutató nap megrendezése: partner fellépő művészek meghívása, sportrendezvények tartása, gasztronómiai bemutató, rendezvénysátor biztosítása,

 • Évente háromszori tábor megszervezésének biztosítása: nyáron három (nemzetiségi, hagyományőrzés-hittan, környezet-öko) tábor rendezése,

 • 2 alkalommal Baba-mama klub keretében előadás,

 • 2 alkalommal Helyi sportágválasztó napok

 • Szüreti felvonuláson szervezése, vendégfellépők meghívása, vendégül látása, a rendezvénnyel összekötött táncest megszervezése, lebonyolítása,

 • Nemzetiségi dalostalálkozó évenkénti megszervezése

 • Évente 1 alkalommal mammográfiai vizsgálat, 1 alkalommal prosztatavizsgálat, évente 1 alkalommal szemvizsgálat, évente 1 alkalommal nőgyógyászati rákszűrés vizsgálat” megszervezése, lebonyolítása

 • egészséges táplálkozással, védőoltásokkal, veszélyes anyagokkal, növényvédelemmel kapcsolatos ismeretek, és az ezzel kapcsolatos előadássorozat évente

 • Évente 10 alkalommal pilates tartás

 • Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, Életmódváltást, fejlesztést célzó rendezvények, információs napok, programok megszervezésének, lebonyolításának biztosítására.

 • Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, Életmódváltást, fejlesztést célzó rendezvények, információs napok, programok megszervezésének, lebonyolításának biztosítására

 • a Baj Község Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjról és az adományozás rendjéről szóló 10/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet értelmében ösztöndíj juttatás

 • A község nemzetiségi hagyományait bemutató film készítésének biztosítása

 • A 2018. 03. 01. és 2021. 02. 28. közötti időszakban összesen 2 alkalommal német nemzetiségi önkormányzattal karöltve testvértelepülési kapcsolat kiépítése, helytörténeti film készítése a településről, partnerek fogadása, ill. kiutazás (szállás, étkeztetés)”

 • évente 2 alkalommal helytörténeti kiállítások keretén belül előadás.