Címke: Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök
§ Magyarország Alaptörvénye
§ 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, v valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
§ 2011. évi CLXXIX. törvény A nemzetiségek jogairól
§ 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről
§ 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
§ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
§ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
§ 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
§ 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
§ 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
§ Baj község rendeletei: https://www.baj.hu/rendeletek/

Baji_Német_Nemzetiségi_Önk._SZMSZ

Általános közzétételi lista

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2 Az országos illetékességű szervek, kormányhivatalok feladatáról, tevékenységéről
2.3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
2.4 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.5 Közszolgáltatások
2.6 A szerv nyilvántartásai
2.7 Nyilvános kiadványok
2.8 Döntéshozatal, ülések
2.9 A szerv, döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.10 Hirdetmények
2.11 Pályázatok
2.12 Ellenőrzések nyilvános megállapításai
2.13 Közérdekű adatok igénylése
2.14 A tevékenységre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés
2.15 Közérdekű adatokra vonatkozó kötelező adatszolgáltatás
2.16 Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések
2.17 Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
2.18 Közzétételi listák
2.19 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat
2.20 A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó szerződési feltételek
2.21 A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak
2.22 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
2.23 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások
2.24 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására jogot biztosító megállapodások
2.25 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint azon jogszabályok, dokumentumok, melyek bevétel fedezését írja elő

Általános közzétételi lista

1.11 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

1.11 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv Törvényességi felügyelet
Hivatalos név (teljes név):  Állami Számvevőszék
Székhely:   1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím:   1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám:   +36 1 484 9100
Központi telefax: +36 1 484 9200
Központi e-mail:  szamvevoszek@asz.hu
Internet honlap:  https://asz.hu/
 
Hivatalos név (teljes név):  Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Székhely:   2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
Postacím:   2801 Tatabánya Bárdos L. u. 2.
Központi telefonszám:   +36 34 515 100
Központi telefax: +36 34 515 109
E-mail cím: hivatal@komarom.gov.hu
Internet honlap:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

Általános közzétételi lista

1.7 Gazdálkodó szervezetek

1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:
Nincs

Általános közzétételi lista

1.4 Az ügyfélfogadás rendje, ügyintézők elérhetősége

1.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Önálló ügyfélszolgálat nincs, az ügyfélfogadás az ügyintézőknél ügyfélfogadási időben történik:
Baji Polgármesteri Hivatal
Postai címe: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu
Ügyfélfogadási idő
Ügyfélfogadási idő
hétfő: 8.00.-16.00
szerda: 8.00.-16.00
péntek: 8.00.-12.00
Jegyző
Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: bajjegyzo@t-online.hu
Ügyintézők elérhetőségei
Pénzügyi ügyintézők:
Horváth Csabáné
Szebeni Adrienn
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbajpenzugy@t-online.hu
Adóügyi-pénzügyi ügyintéző:
Tóthné Surapka Andrea
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail:bajado@t-online.hu
Igazgatási ügyintéző:
Vörösné Gaál Anikó
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu
Titkársági ügyintéző
Tkalcsits Klára
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu