1.5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak elérhetősége