TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019 – Csapadékvíz elvezetés