Címke: Közérdekű

Általános közzétételi lista

2.13 Közérdekű adatok igénylése

2.13.

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése

 • A közérdekű adatok megismerését valamennyi államháztartási körbe tartozó szervnek kötelessége elősegíteni. E feladattal megfelelő (információs jogokra is kiterjedő) szakértelemmel, illetve végzettséggel rendelkező személyek kerültek kijelölésre.

  1. Igények fogadása

 • Az Adatkezelő a következő módon fogadja a közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket:

 • postai levélben a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola címezve,

 • elektronikus úton email-be vagy jelen szabályzat 2. számú függelékét képező nyomtatvány kitöltésével,

 • személyesen benyújtva, illetve

 • szóban (távbeszélőn) előterjesztve.

 • A szóbeli igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha az alkalmazott jogszabályra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető és az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő. Amennyiben szóban nem teljesíthető, az igényről feljegyzést kell készíteni és az igénylőt lehetőleg már az igény előterjesztésekor nyilatkoztatni kell.

 • Az elektronikus úton előterjesztett igényt kinyomtatni, és iktatni kell.

 • Az igények tetszőleges formában benyújthatók, de azoknak minden esetben tartalmazniuk kell az 2. sz. függelék szerinti információkat.

 • Az igény előterjeszthető az igénylő anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven,

 • az adatszolgáltatást azonban magyar nyelven kell teljesíteni.

 • Ha az igény nem magyar nyelvű, intézkedni kell annak lefordítása iránt. A fordításhoz elsősorban a közalkalmazottak nyelvismeretére kell támaszkodni, ennek hiányában a külső szakembert kell megbízni.

Kozerdeku_adat_igenylolap

Általános közzétételi lista

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon:
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon:
092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

Általános közzétételi lista

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2 Az országos illetékességű szervek, kormányhivatalok feladatáról, tevékenységéről
2.3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
2.4 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.5 Közszolgáltatások
2.6 A szerv nyilvántartásai
2.7 Nyilvános kiadványok
2.8 Döntéshozatal, ülések
2.9 A szerv, döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.10 Hirdetmények
2.11 Pályázatok
2.12 Ellenőrzések nyilvános megállapításai
2.13 Közérdekű adatok igénylése
2.14 A tevékenységre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés
2.15 Közérdekű adatokra vonatkozó kötelező adatszolgáltatás
2.16 Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések
2.17 Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
2.18 Közzétételi listák
2.19 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat
2.20 A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó szerződési feltételek
2.21 A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak
2.22 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
2.23 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások
2.24 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására jogot biztosító megállapodások
2.25 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint azon jogszabályok, dokumentumok, melyek bevétel fedezését írja elő