Címke: Közérdekű

Általános közzétételi lista

1.11 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

1.11 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Törvényességi felügyelet
Hivatalos név (teljes név):     Állami Számvevőszék
Székhely:       1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím:       1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám:   +36 1 484 9100
Központi telefax:       +36 1 484 9200
Központi e-mail:        szamvevoszek@asz.hu
Internet honlap:        https://asz.hu/
 

Hivatalos név (teljes név):     Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Székhely:       2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
Postacím:       2801 Tatabánya Bárdos L. u. 2.
Központi telefonszám:   +36 34 515 100
Központi telefax:       +36 34 515 109
E-mail cím:     hivatal@komarom.gov.hu
Internet honlap:        http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

Általános közzétételi lista

1.7 Gazdálkodó szervezetek

1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:
Nincs

Általános közzétételi lista

1.5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak…

1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
 Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Schunder Tibor  polgármester.
Kiss Szilárd         alpolgármester
Pencz Tibor                                                                        képviselő
Landbergerné Nagy Zsuzsanna                                  képviselő
Izing Jenő                                                                            képviselő
Zwickl Krisztián                                                                képviselő
Izing Jenő László                                                            képviselő

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Kiss Szilárd         elnök
Baksa Éva            elnökhelyettes
Bucsákné Ströcker Marianna képviselő
Csontos Nóra    képviselő
Izing Jenő           képviselő

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
Elnök:   Izing Jenő László képviselő
Elnökhelyettes: Pencz Tibor képviselő
Tag: Stegmayer Ferencné tag

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Elnök: Zwickl Krisztián képviselő
Elnökhelyettes: Landbergerné Nagy Zsuzsanna képviselő
Tagok: Izing Jenő képviselő tag
                Izing Jenő László képviselő tag
                Kuzma Györgyné tag
                Mráz Krisztina tag

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság:
Elnök:   Landbergerné Nagy Zsuzsanna képviselő
Elnökhelyettes: Zwickl Krisztián képviselő
Tagok: Izing Jenő képviselő tag
                Baksa Éva tag
                Ruttner Csaba tag

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság:
Elnök:   Pencz Tibor képviselő
Elnökhelyettes: Zwickl Krisztián képviselő
Tagok :Neuberger Tamás tag

Elérhetőség:
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu

Általános közzétételi lista

1.4 Az ügyfélfogadás rendje, ügyintézők elérhetősége

1.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Önálló ügyfélszolgálat nincs, az ügyfélfogadás az ügyintézőknél ügyfélfogadási időben történik:

Baji Polgármesteri Hivatal
Postai címe: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.

Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu

Ügyfélfogadási idő
Ügyfélfogadási idő
hétfő: 8.00.-16.00
szerda: 8.00.-16.00
péntek: 8.00.-12.00

Jegyző
Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: bajjegyzo@t-online.hu

Ügyintézők elérhetőségei
Pénzügyi ügyintézők:
Horváth Csabáné
Szebeni Adrienn
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbajpenzugy@t-online.hu

Adóügyi-pénzügyi ügyintéző:
Szlabodáné Nedermann Éva
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail:bajado@t-online.hu

Igazgatási ügyintéző:
Vörösné Gaál Anikó
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu

Titkársági ügyintéző
Tkalcsits Klára
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu

Általános közzétételi lista

1.3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, elérhetősége

1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Polgármester:
Schunder Tibor

Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu,

Alpolgármester:
Kiss Szilárd
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu

Jegyző:
Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: bajjegyzo@t-online.hu

Általános közzétételi lista

1.2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, feladatai

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiA Naszályi Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

szociális és igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető
pénzügyi ügyintéző
pénzügyi ügyintéző
adóügyi és pénzügyi ügyintéző
titkársági ügyintéző

Általános közzétételi lista

1.1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetőségei

1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Baj Község Önkormányzata
Székhelye: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.
Postai címe: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.
Telefon: 34/488-597, 34/588-036
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu
Honlap: www.baj.hu