Címke: Közérdekű

KEHOP-1.2.1-18-2018-00044

KEHOP-1.2.1-18-2018-00044

KEHOP-1.2.1-18-2018-00044

A projekt címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Baj és Vértesszőlős térségében

A kedvezményezett neve: Baj Község Önkormányzata (Konzorciumi tagok: Vértesszőlős Község Önkormányzata, KEM Fejlesztéséért Alapítvány)

A szerződött támogatás összege: 19 984 950 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A két település közös klímastratégiájának elkészítése, klímatudatosságot erősítő szemléletformálási rendezvények és akciók megvalósítása (intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása; települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása; tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára; gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása; a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása; szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása; térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára; marketing és kommunikációs tevékenység (ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése); nyilvánossági feladatok és projektmenedzsment tevékenység ellátása. A projekt eredményeképpen elkészül a két település közös klímastratégiája, ami összhangban lesz a megyei klímastratégia mellett az országos és uniós klímavédelmi célkitűzésekkel is. A stratégiai dokumentum elkészítése és a 2021-2027-es uniós ciklus klímavédelmi forrásszerzésének megalapozása mellett kiemelt cél a lakosság klímatudatosságának erősítése, az éghajlatváltozás jelentőségével és helyi hatásaival kapcsolatos információk átadása. A projekt közép- és hosszú távú célja, hogy az klímatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások a lakosság minél szélesebb körében terjedjenek el. Ennek érdekében a projekt megvalósítói nagy számú aktív és passzív elérést valósítanak meg a projekt során.

 

A projekt célcsoportjai:

 • intézményi munkavállalók, pedagógusok

 • a város felnőtt lakossága

 • helyi kkv-k, civil szerveztetek döntéshozói, munkavállalói

 • általános iskolák tanulói, a tanulók családtagjai

 • óvodások, az óvodások családtagjai

 

a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.29.

projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00044

 

Hírek

Felhívás elektronikus úton való partnerségi véleményezésre

[pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2020/08/FELHÍVÁS-ELEKTRONIKUS-ÚTON-VALÓ-PARTNERSÉGI-VÉLEMÉNYEZÉSRE.pdf” title=”FELHÍVÁS ELEKTRONIKUS ÚTON VALÓ PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE”]

[pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2020/08/Dokumentáció-PARTNERSÉGIRE.pdf”]

Közérdekű

Baj csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Lezárult a közbeszerzési eljárás. A munkálatokat a nyertes Széles-Út Kft. végzi. A munkálatok megkezdődtek.
Legutóbbi frissítés 2019. 09. 23.

 

Kedvezményezett neve:  Baj Község Önkormányzata

Projekt címe: Baj csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00002

A projekt befejezési dátuma: 2021.01.28

A támogatás összege: 99 999 800 Ft

Támogatás mértéke: 100%

[pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2020/12/TOP_2.1.3-16_szorolap_Baj.pdf” title=”TOP_2.1.3-16_szórólap_Baj”] [pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2020/12/TOP_2.1.3-16_Kiadvany_Baj.pdf” title=”TOP_2.1.3-16_Kiadvány_Baj”]

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme.

 

Ennek érdekében cél az árvíz és belvíz által okozott helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, belterületi csapadékvíz befogadók építésével, rekonstrukciójával, belterületekre veszélyes víz- és hordalékelöntések megakadályozásához szükséges létesítmények, záportározók építésével, meglévő vízelvezető rendszerek már meglévő – akár külterületi – tározóhoz való csatlakoztatásával.

 

A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a

befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb esőzésekkor

a belterület és az ingatlanok megóvása a vízkártól. Biztosítani kell, hogy a lehullott csapadék a járdák,

utak helyett az árkokban gyülekezzen össze.

 

A fejlesztés műszaki beavatkozásai kiterjednek az alábbi tevékenységekre összesen több mint 1 800 méter hosszon:

 • Szőlőhegyre vezető út (Hegyi utca folytatása) melletti mederszakasz rendezése kotrással, kotort anyag elszállításával

 • Homokfogó kialakítása vízfolyáson

 • Vízfolyás meglévő kőburkolat javítása (házak között)

 • Út alatti átvezetés előtti csomópont burkolat felújítása (Petőfi Sándor utca)

 • Burkolt árok helyreállítás Petőfi utcán csomóponttól az Agostyáni utcáig

 • Vízfolyás burkolatának cseréje és padka és védő korlát helyreállítása (házak között)

 • Vízfolyás kőburkolat helyreállítás, padka járhatóvá tétele és védőkorlát helyreállítása

 • Mederszakasz rendezése kotrással, kotort anyag helyi elhelyezésével

 • Petőfi utcai szakasz zárt csapadékvíz csatorna építése

 • Csapadékvíz elvezető burkolat építése

 • Mederszakasz rendezése kotrással, kotort anyag helyi elhelyezésével

[pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2021/02/sajtokozlemeny.pdf” title=”sajtóközlemény”]

Hírek

Virtuális Erőmű Program


Baj Község Önkormányzata 2019 március 6-án elnyerte a Virtuális Erőmű Program Energiatudatos Önkormányzat címet, mellyel járó kitüntetést a Parlament felsőházi termében Áder János Köztársasági Elnök Úr jelenlétében vehettük át. A díj elnyerésével szervezetünk vállalta, hogy a következő intézkedéseket hajtja végre 2020 márciusáig:

 1. Szervezeti energiahatékonysági és környezetvédelmi stratégia felülvizsgálata, az energiahatékonyság és klímaadaptáció szempontrendszerének megjelenítése a szervezet stratégiai dokumentumaiban

 2. Energiatudatossági szemléletformáló nap megtartása, meghívott szakmai előadók segítségével, legalább a szervezet alkalmazottainak 30%-a számára.

 3. Energiahatékonysági beruházásaink megvalósítása és bebankolása 2020-ban a Virtuális Erőműbe 2020-ban, Energiahatékony Vállalatként.