Kategória: Közérdekű

Közérdekű

A felügyelt költségvetési szervek

Önkormányzati fenntartású intézmény

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezető: Landbergerné Nagy Zsuzsanna

Cím: 2836 Baj, Petőfi S. u. 52.

Tel./fax: 34/589-813

e-mail: baji-ovoda@t-online.hu

Közérdekű

Közérdekű

A menüpontok alatt a következő adatokkal találkozhat:

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

1.5. Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

1.7. Költségvetési szervek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.3. Közszolgáltatások

2.4. A szerv nyilvántartásai

2.5. Nyilvános kiadványok

2.6. Döntéshozatal, ülések

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.8. Pályázatok

2.9. Hirdetmények

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.11. Közzétételi listák

III. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.3. Működés

Közérdekű

Kapcsolat, szervezet, vezetők

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Önkormányzat:
Baj Község Önkormányzata

Cím: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.

Tel./fax: 34/488-597.

e-mail: phbaj@t-online.hu

honlap: www.baj.hu

Polgármesteri hivatal
Baji Polgármesteri Hivatal

Cím: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.

Tel./fax: 34/488-597.

e-mail: phbaj@t-online.hu

honlap: www.baj.hu

Ügyfélszolgálat

1.1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Önkormányzat
Polgármesteri hivatal

1.1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Schunder Tibor  polgármester.

Kiss Szilárd         alpolgármester

Pencz Tibor                                                                        képviselő

Landbergerné Nagy Zsuzsanna                                  képviselő

Izing Jenő                                                                            képviselő

Zwickl Krisztián                                                                képviselő

Izing Jenő László                                                            képviselő

 

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kiss Szilárd         elnök

Baksa Éva            elnökhelyettes

Bucsákné Ströcker Marianna képviselő

Csontos Nóra    képviselő

Izing Jenő           képviselő

 

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága

Elnök:   Izing Jenő László képviselő

Elnökhelyettes: Pencz Tibor képviselő

Tag: Stegmayer Ferencné tag

 

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottság:

Elnök: Zwickl Krisztián képviselő

Elnökhelyettes: Landbergerné Nagy Zsuzsanna képviselő

Tagok: Izing Jenő képviselő tag

                Izing Jenő László képviselő tag

                Kuzma Györgyné tag

                Mráz Krisztina tag

 

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság:

Elnök:   Landbergerné Nagy Zsuzsanna képviselő

Elnökhelyettes: Zwickl Krisztián képviselő

Tagok: Izing Jenő képviselő tag

                Baksa Éva tag

                Ruttner Csaba tag

 

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság:

Elnök:   Pencz Tibor képviselő

Elnökhelyettes: Zwickl Krisztián képviselő

Tagok :Neuberger Tamás tag