Kategória: Közérdekű

Általános közzétételi lista

1.4 Az ügyfélfogadás rendje, ügyintézők elérhetősége

1.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Önálló ügyfélszolgálat nincs, az ügyfélfogadás az ügyintézőknél ügyfélfogadási időben történik:
Baji Polgármesteri Hivatal
Postai címe: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu
Ügyfélfogadási idő
Ügyfélfogadási idő
hétfő: 8.00.-16.00
szerda: 8.00.-16.00
péntek: 8.00.-12.00
Jegyző
Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: bajjegyzo@t-online.hu
Ügyintézők elérhetőségei
Pénzügyi ügyintézők:
Horváth Csabáné
Szebeni Adrienn
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbajpenzugy@t-online.hu
Adóügyi-pénzügyi ügyintéző:
Tóthné Surapka Andrea
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail:bajado@t-online.hu
Igazgatási ügyintéző:
Vörösné Gaál Anikó
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu
Titkársági ügyintéző
Tkalcsits Klára
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu

Általános közzétételi lista

1.3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, elérhetősége

1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Elnök:
Kiss Szilárd
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu,
Alelnök:
Baksa Éva
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu
Jegyző:
Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: bajjegyzo@t-online.hu

Általános közzétételi lista

1.2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, feladatai

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata A Baji Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
Elnök
Elnökhelyettes

JEGYZŐ

szociális és igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető: szociális ügyek, igazgatási ügyek, hagyaték, címkezelés, haláleset anyakönyvezése, házasságkötés, honosítással kapcsolatos ügyek, lakcímrendezés,születés anyakönyvezése
pénzügyi ügyintéző: gazdálkodással kapcsolatos feladatok
pénzügyi ügyintéző: gazdálkodással kapcsolatos feladatok
adóügyi és pénzügyi ügyintéző: adóügyek, pénztári feladatok, egyéb könyvelési, gazdálkodási feladatok
titkársági ügyintéző: titkársági feladatok

Általános közzétételi lista

1.1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetőségei

1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székhelye: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.
Postai címe: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.
Telefon: 34/488-597, 34/588-036
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu
Honlap: www.baj.hu

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetőségei
1.2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, feladatai
1.3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, elérhetősége
1.4 Az ügyfélfogadás rendje, ügyintézők elérhetősége
1.5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak elérhetősége
1.6 Felügyelt költségvetési szervek
1.7 Gazdálkodó szervezetek
1.8 Közalapítványok
1.9 Költségvetési szervek
1.10 Lapok
1.11 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Általános közzétételi lista

3.7 Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, és az azokra vonatkozó szerződések

 

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő fél neve Szerződés nettó értéke, Ft Időtartama
Vállalkozási szerződés Baj, 2420 és 2419 hrsz-ú ingatlanok felújításának kivitelezési munkáit (TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00001) EP Konstruktív Kft 17 059 354 2018.07.30-2018.11.30
         
         
Fővállalkozási szerződés Baj Csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése ( TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00002 pályázat) Széles Út Kft 69.949.200 2019.07.16-2019.12.31
         
         
         
Fővállalkozási szerződés Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolába (EFOP-4.1.5-16-2017-00159) Pro-Art Kft 103.911.749 2021.04.16-2021.08.31

 

 

Általános közzétételi lista

3.4 Ötmillió forintot elérő vagy meghaladó szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések:

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő fél neve Szerződés nettó értéke, Ft Időtartama
Vállalkozási szerződés Baj, külterületi út építése (VP6.-7.2.1-7.4.12-1 pályázat) Vértes Út Kft 99.398.412 2018.07.10-2018.12.30
Vállalkozási szerződés Baj, 2420 és 2419 hrsz-ú ingatlanok felújításának kivitelezési munkáit (TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00001) EP Konstruktív Kft 17 059 354 2018.07.30-2018.11.30
Vállalkozási szerződés Baj, Dózsa utca felújítás (BM pályázat) Bazalt Kft 18.208.387 2019.06.30.
Vállalkozási szerződés Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde Konyha-étterem felújítási és fejlesztési – gépészeti munkák kivitelezése (BM pályázat) Szerip Kft 32.408.349 2019.07.15-2019.09.01
Fővállalkozási szerződés Baj Csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése ( TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00002 pályázat) Széles Út Kft 69.949.200 2019.07.16-2019.12.31
Vállalkozási szerződés Baj, IKSZT külső közösségi tér felújításával kapcsolatos munkálatok (Magyar Falu Program) Bazalt Kft 6.977.651 2020.03.02-2020.06.30
Vállalkozási szerződés Baj, Kossuth L. utca útburkolat felújítása (pályázat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása) Bazalt Kft 13.906.223 2020.03.02-2020.06.30
Tervezési szerződés Baj Község Településfejlesztési Koncepciójának és a közigazgatási területet felölelő Településrendezési eszközök felülvizsgálata Pro-Terra Kft 6.000.000 2020.11.20-2021.12.15
Fővállalkozási szerződés Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolába (EFOP-4.1.5-16-2017-00159) Pro-Art Kft 103.911.749 2021.04.16-2021.08.31
Vállalkozási szerződés Baj, Hegyi utca melletti kerékpárút építése Magyar Falu pályázat) Bazalt Kft 37.285.380 2021.05.05-2021.08.31
Vállalkozási szerződés Baj,1+317-3+350 km szelvények közötti járda víztelenítés kialakítása, vasúti átjáró utáni járda felújítása Széles Út Kft 6.616.600 2021.08.13-2021.09.30