2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai