2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre