2.4 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok