Hónap: 2022 november

Önkormányzat

TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00036

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00036

Kedvezményezett: Baj Község Önkormányzata

Támogatás összege: 57.719.028.-Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Baj község csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése III. ütem

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.

Rövid összefoglaló:

Baj Község Önkormányzata 57,7 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére.

A projekt célja a projekt megvalósításának térségében:

  • természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül,
  • települési (közlekedési) alapinfrastruktúra vízkároktól történő megóvása,
  • közterületek állapotának javulása (tisztántartás, szennyező anyagokat is tartalmazó hordalékok nem rakódnak le) így a meglévő állapot megóvása valósul meg,
  • esélyegyenlőség biztosítása – az érintett projektterületen élő lakosok számára is ugyanazon (elsősorban lakhatósági, infrastrukturális) lehetőségek biztosítottak, mint a vízkár által nem érintett lakosok esetében
  • a belterületi létesítmények veszélyeztetettsége (pince-, udvar-, ház-, egyéb melléképület-elöntések) megszűnik, ekként a településrészben az életminőség javul
  • a jelentős anyagi károkat okozó csapadékvíz kivédése, amely korábban az önkormányzatot, a lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt terhelte (karbantartási, tisztítási költség tetemes mértéke)

A beruházás műszaki tartalma:

1. Petőfi utcán zárt csapadékelvezető csatorna építése

A közútról és annak környezetében levő csapadékmennyiségek elvezetése rendkívül fontos egy biztonságos zárt csapadékelvezető rendszerben azokon a területeken, ahol a jelenlegi rendelkezésre álló hely nem teszi lehetővé a nyílt árok építését.

2. Meglévő nyílt árok karbantartása

A község meglévő, nyílt, csapadékelvezető árkait megfelelően karban kell tartani annak érdekében, hogy a zárt csapadékelvezető rendszerrel együtt megfelelő legyen a vízelvezetés.

A beruházással 724,5 m csapadékcsatorna kerül rekonstrukcióra.