Hónap: 2021 január

Általános közzétételi lista

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2 Az országos illetékességű szervek, kormányhivatalok feladatáról, tevékenységéről
2.3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
2.4 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.5 Közszolgáltatások
2.6 A szerv nyilvántartásai
2.7 Nyilvános kiadványok
2.8 Döntéshozatal, ülések
2.9 A szerv, döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.10 Hirdetmények
2.11 Pályázatok
2.12 Ellenőrzések nyilvános megállapításai
2.13 Közérdekű adatok igénylése
2.14 A tevékenységre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés
2.15 Közérdekű adatokra vonatkozó kötelező adatszolgáltatás
2.16 Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések
2.17 Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
2.18 Közzétételi listák
2.19 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat
2.20 A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó szerződési feltételek
2.21 A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak
2.22 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
2.23 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások
2.24 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására jogot biztosító megállapodások
2.25 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint azon jogszabályok, dokumentumok, melyek bevétel fedezését írja elő

Közérdekű

TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019 – Csapadékvíz elvezetés

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019

Kedvezményezett: Baj Község Önkormányzata
Támogatás összege: 120.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt címe: Baj csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.01.08.
Rövid összefoglaló:

Baj Község Önkormányzata 120 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére.
A tervezett fejlesztés Baj külterületén, a belterület védelmében valósul meg. A projekt célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb csapadékesemények során az ingatlanok megóvása a vízkártól. Biztosítani kell, hogy a lehullott csapadék az utak, ingatlanok helyett az árkokban, vízelvezető vápában gyülekezzen össze.
A beruházás műszaki tartalma:

  1. Szőlőhegyi utcán vápás beton vízelvezető burkolat építése, amely alkalmas a forgalmi terhelés lebonyolítására
  2. Homokfogó kialakítása árkon
  3. Út alatti átvezetés áteresszel 043 helyrajzi számú út és 052 helyrajzi számú út csatlakozásánál Út alatti átvezetés áteresszel 052 helyrajzi számú út és 058 helyrajzi számú út csatlakozásánál
  4. Meglévő burkolat helyreállítása átvezetések környezetében
  5. Csapadékvíz elvezető földárok építése

Összesen 1100 m-en kerül vízelvezető burkolat a Szőlőhegyi utcán elhelyezésre, illetve a teljes építendő földárok hossza 1250 m.

Általános közzétételi lista

3.8. Közbeszerzési információk

3.8. Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

[pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2021/01/8_2021.-I.28-hatarozat-2021.-evi-ktsgvetes.pdf” title=”8_2021. I.28) határozat 2021. évi ktsgvetés”]

[pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2021/01/Kozbeszerzesi-szabalyzat-nemzetisegi-onk.pdf” title=”Közbeszerzési szabályzat nemzetiségi önk”]

[pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2021/01/Kivonat-kozbesz-terv-nemzetisegi-2021.pdf” title=”Kivonat közbesz terv nemzetiségi 2021″]

Általános közzétételi lista

3.6 Nem alapfeladat ellátására fordított 5 millió forintot meghaladó…

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervezi számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:
Nemleges