Hónap: 2021 január

Általános közzétételi lista

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2 Az országos illetékességű szervek, kormányhivatalok feladatáról, tevékenységéről
2.3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
2.4 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.5 Közszolgáltatások
2.6 A szerv nyilvántartásai
2.7 Nyilvános kiadványok
2.8 Döntéshozatal, ülések
2.9 A szerv, döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.10 Hirdetmények
2.11 Pályázatok
2.12 Ellenőrzések nyilvános megállapításai
2.13 Közérdekű adatok igénylése
2.14 A tevékenységre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés
2.15 Közérdekű adatokra vonatkozó kötelező adatszolgáltatás
2.16 Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések
2.17 Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
2.18 Közzétételi listák
2.19 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat
2.20 A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó szerződési feltételek
2.21 A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak
2.22 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
2.23 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások
2.24 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására jogot biztosító megállapodások
2.25 Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint azon jogszabályok, dokumentumok, melyek bevétel fedezését írja elő

Közérdekű

TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019 – Csapadékvíz elvezetés

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019

Kedvezményezett: Baj Község Önkormányzata

Támogatás összege: 137.188.219 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Baj csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.07.31.

 

 

Rövid összefoglaló:

 

Baj Község Önkormányzata 137,19 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére. 

 

A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a  befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb  csapadékesemények során az ingatlanok megóvása a vízkártól. Biztosítani kell, hogy a lehullott  csapadék az utak, ingatlanok helyett az árkokban, vízelvezető vápában gyülekezzen össze.

 

A beruházás műszaki tartalma:

 

  1. Szőlőhegyi utcán vápás beton vízelvezető burkolat építése, amely alkalmas a forgalmi terhelés  lebonyolítására  A domboldalról nagy lejtésen, nagy sebességgel érkező vizek a Szőlőhegy utcán folynak keresztül, ahol  jelenlegi állapotban nagy a kockázata vízmosások kialakulásának. Az utca szűk, néhol a terep alatt 1,5  méterrel halad, ezért nincs megfelelő keresztmetszeti szélesség árkok építésére a szükséges  pályaszélesség fenntartása mellett. Az utca két oldalán jelenleg lakóingatlanok találhatóak, melyeket  védeni szükséges. A vizek biztonságos levezetése érdekében 800 méter hosszúságban a Szőlőhegy  utcában vízelvezető betonburkolat építése szükséges, tengelyben vápás kialakítással. A burkolatnak  alkalmasnak kell lennie a közúti terhek elviselésére, mivel a környék lakóingatlanjainak megközelítését  is a Szőlőhegy utcán keresztül kell megoldani. 

 

  1. Homokfogó kialakítása 

A domboldalról érkező lefolyás jelentős mennyiségű, eróziós hordalékot szállíthat. Annak érdekében,  hogy ez a hordalék ne a kisebb lejtésű csapadékvíz elvezető rendszer elemeiben halmozódjon fel, amivel  a fenntartási igényt növelné, az árokszakasz kisebb esésű szakasza előtt homokfogó beépítése indokolt.

A műtárgy betonból készül és funkciója a hordalék megfogása. Tisztításáról rendszeresen gondoskodni  kell.

 

  1. Út alatti átvezetés áteresszel 052 helyrajzi számú út és 058 helyrajzi számú út csatlakozásánál 

A tervezett beavatkozás a homokfogó utáni szakaszon érinti a 058 helyrajzi számon lévő, zúzottkő  burkolatú bekötő utat. A csapadékvizek továbbvezetése érdekében az út alatti keresztezés áteresszel  történik meg. Az áteresz tisztításáról megfelelő rendszerességgel gondoskodni kell. 

 

  1. Út alatti átvezetés áteresszel 043 helyrajzi számú út és 052 helyrajzi számú út csatlakozásánál 

A tervezett beavatkozás a homokfogó utáni szakaszon érinti a 052 és 043 helyrajzi számon lévő,  zúzottkő burkolatú kiszolgáló utakat. A csapadékvizek továbbvezetése érdekében az út alatti keresztezés  áteresszel történik meg. Az áteresz tisztításáról megfelelő rendszerességgel gondoskodni kell.

 

  1. Meglévő burkolat helyreállítása átvezetések környezetében

A kettő darab kialakítandó áteresz kivitelezésekor a meglévő zúzottkő burkolatú utat fel kell bontani,  hogy a kivitelezés nyitott munkagödörben elvégezhető legyen. A munkagödör nagysága várhatóan  legalább 2 méter széles, hossza későbbi részletes geodéziai felmérés tárgya, de az átereszek hosszával megegyezik. Kivitelezés után az utak helyreállítása válik szükségessé, melyet az eredeti útpálya  anyaggal megegyező anyagminőségben és rétegrend szerint kell elvégezni. 

 

  1. Csapadékvíz elvezető földárok építése

A Szőlőhegyi utcáról érkező csapadékvizek a homokfogót követően újonnan kialakítandó földárok folynak tovább a befogadóba. Az árok követi a zúzottkő burkolatú, 052 és 043 helyrajzi számokon található kiszolgáló utakat. Útkeresztezés a korábban említett két helyszínen várható. Az árok a 042/11 helyrajzi számú magánterületen lévő tározó tóba kerül bekötésre. 

TOP_2.1.3-16_szórólap_BAJ TOP_2.1.3-16_Kiadvány_Baj

TOP_2.1.3-16_szórólap_BAJ

Általános közzétételi lista

3.8. Közbeszerzési információk

3.8. Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

[pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2021/01/8_2021.-I.28-hatarozat-2021.-evi-ktsgvetes.pdf” title=”8_2021. I.28) határozat 2021. évi ktsgvetés”]

[pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2021/01/Kozbeszerzesi-szabalyzat-nemzetisegi-onk.pdf” title=”Közbeszerzési szabályzat nemzetiségi önk”]

[pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2021/01/Kivonat-kozbesz-terv-nemzetisegi-2021.pdf” title=”Kivonat közbesz terv nemzetiségi 2021″]

Általános közzétételi lista

3.6 Nem alapfeladat ellátására fordított 5 millió forintot meghaladó…

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervezi számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:
Nemleges