Hónap: 2019 augusztus

Közérdekű

Baj csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Lezárult a közbeszerzési eljárás. A munkálatokat a nyertes Széles-Út Kft. végzi. A munkálatok megkezdődtek.
Legutóbbi frissítés 2019. 09. 23.

 

Kedvezményezett neve:  Baj Község Önkormányzata

Projekt címe: Baj csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00002

A projekt befejezési dátuma: 2021.01.28

A támogatás összege: 99 999 800 Ft

Támogatás mértéke: 100%

[pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2020/12/TOP_2.1.3-16_szorolap_Baj.pdf” title=”TOP_2.1.3-16_szórólap_Baj”] [pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2020/12/TOP_2.1.3-16_Kiadvany_Baj.pdf” title=”TOP_2.1.3-16_Kiadvány_Baj”]

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme.

 

Ennek érdekében cél az árvíz és belvíz által okozott helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, belterületi csapadékvíz befogadók építésével, rekonstrukciójával, belterületekre veszélyes víz- és hordalékelöntések megakadályozásához szükséges létesítmények, záportározók építésével, meglévő vízelvezető rendszerek már meglévő – akár külterületi – tározóhoz való csatlakoztatásával.

 

A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a

befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb esőzésekkor

a belterület és az ingatlanok megóvása a vízkártól. Biztosítani kell, hogy a lehullott csapadék a járdák,

utak helyett az árkokban gyülekezzen össze.

 

A fejlesztés műszaki beavatkozásai kiterjednek az alábbi tevékenységekre összesen több mint 1 800 méter hosszon:

 • Szőlőhegyre vezető út (Hegyi utca folytatása) melletti mederszakasz rendezése kotrással, kotort anyag elszállításával

 • Homokfogó kialakítása vízfolyáson

 • Vízfolyás meglévő kőburkolat javítása (házak között)

 • Út alatti átvezetés előtti csomópont burkolat felújítása (Petőfi Sándor utca)

 • Burkolt árok helyreállítás Petőfi utcán csomóponttól az Agostyáni utcáig

 • Vízfolyás burkolatának cseréje és padka és védő korlát helyreállítása (házak között)

 • Vízfolyás kőburkolat helyreállítás, padka járhatóvá tétele és védőkorlát helyreállítása

 • Mederszakasz rendezése kotrással, kotort anyag helyi elhelyezésével

 • Petőfi utcai szakasz zárt csapadékvíz csatorna építése

 • Csapadékvíz elvezető burkolat építése

 • Mederszakasz rendezése kotrással, kotort anyag helyi elhelyezésével

[pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2021/02/sajtokozlemeny.pdf” title=”sajtóközlemény”]