3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről