Hónap: 2021 január

Általános közzétételi lista

3.4 Ötmillió forintot elérő vagy meghaladó szerződések

3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések:
Nemleges

Általános közzétételi lista

3.3. Költségvetési támogatások

3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok:
Nemleges

Általános közzétételi lista

2.25. Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint azon jogszabályok, dokumentumok,…

2.25. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére.a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodás szövege
Nemleges

Általános közzétételi lista

2.19. Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat

2.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével.
Nemleges