Szerző: admin

Választás 2024

Választási bizottság

Választási bizottság tagjai, póttagjai:

Tagok: Németh Ágnes, Bunkhardt Gyöngyi,  Németh Erzsébet,

Póttag:    Baloghné Nyali Edit, Krüplné Marton Annamária

Elérhetőségük: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. tel: 34/488-597, email: phbaj@t-online.hu

Pályázatok

Magyar Falu Program

Magyar Falu

2022.

 1. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése, felújítása – Baj, Tóvárosi lakótelepen lévő kiszolgáló utak, járdák, parkolók felújítása

Támogatás maximális összege: 42 602 895,-Ft

 1. Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2022 című, MFP-KEB/2022. 2 fő 4 órás részmunkaidős közösségszervező 2022. május 01-vel kezdte munkáját 2023. április 30. napjáig.

 1. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 „Fogászati kezelőegység beszerzése” Támogatás maximális összege: 6.000.000,-Ft

Magyar Falu

2021.

 1. Óvoda udvar tárgyú pályázaton, melynek az keretében felújításra került az óvoda udvara, udvari játék lett telepítve. Az elnyert támogatás összege: 4.999.053,-Ft.

 1. Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása tárgyú pályázaton, melynek az keretében felújításra került a Római utca járda. Az elnyert támogatás összege: 4 999 779,-Ft.

 1. Önkormányzati kerékpárút építése tárgyú pályázaton, melynek keretében kialakításra került a Hegyi utca melletti kerékpárút. Az elnyert támogatás összege: 49 994 280,-Ft.

Magyar Falu

2020.

 1. Építési telek kialakítása, közművesítés – 2020 című, MFP-TKK/2020 Baj, Petőfi S. u. 74/b. Az elnyert támogatás összege: 4.999.053,-Ft.

 2. A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című, MFP-NHI/2019 kódszámú pályázat keretében megvalósult az IKSZT épületének felújítása, és eszközbeszerzés.

 3. Orvosi eszköz – 2020 címu, MFP-AEE/2020 pályázat keretén belül a háziorvosok, fogorvos és védőnő részére orvosi eszközök kerültek beszerzésre.

Magyar Falu

2019.

 1. Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása című, MFPBJA/2019. keretén belül Római utca járda felújításához szükséges anyag árat nyertük el, a megvalósítás társadalmi munka keretében valósult meg.

 

Hírek

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség megkezdte a 2023-27-es LEADER időszak…

A Komárom-Esztergom és Fejér vármegyében tevékenykedő LEADER szervezet, a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség létrehozta azt a csoportot, amely a 2023-27-es időszak vidékfejlesztési, LEADER tervezési feladatokat látja majd el az elkövetkezendő hónapokban. A 14 fős Tervezést Koordináló Csoport első szakmai egyeztető megbeszélését áprilisban, a környei Művelődési Házban tartotta. A tagokat Schunder Tibor, az egyesület elnöke és Móricz Beáta, munkaszervezet vezető köszöntötte, és ismertették a legfontosabb feladatokat. A csoport tagjai bemutatkozással folytatták a szakmai diskurzust. Móricz Beáta munkaszervezet vezető elmondta, hogy januárban kezdeményezte az egyesület a 2023-27-es időszak LEADER HACS címbirtokosság előzetes elismerését, melynek során a korábbi időszakokban is együttműködő 38 település deklarálta részvételét, mely 68 298 lakost jelent.

A Tervezést Koordináló Csoport tagjai ezután rátértek a konkrét feladatok egyeztetésére. Legfontosabb célkitűzés lesz a Helyi Fejlesztési Stratégia értékelése, valamint majd a véglegessé vált fejlesztési dokumentum kommunikálása a Vértes-Gerecse Közösség térségében. De addig is első lépésként projekt adatlapokat dolgoznak ki különböző szektorok és téma területek részére, melyeket az érintett településekre, és szervezetek részére (önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, stb.) szeretnének majd eljuttatni. Ezután több településen – járásonként – fórumok kerülnek megtartásra, ahol a résztvevők is elmondhatják fejlesztési elképzeléseiket, terveiket a vidékfejlesztésben. A Tervezést Koordináló Csoport összegzi majd a beérkezett projekt adatlapokat és a fórumokon elhangzottakat, majd ezeket figyelembe véve elkezdi az intézkedések kidolgozását. Ezekből az intézkedésekből alakulnak majd ki a pályázati felhívások.

Az első szakmai megbeszélésen már több olyan szempont is szóba került, amelyek a pályázati felhívásokban megjelenhetnek, ilyenek pl. az energiahatékonyság, az esélyegyenlőség, a natúrparkok szerepe, közösségépítés-és erősítés, innovatív megoldások.

Önkormányzat

TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00036

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00036

Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata

Támogatás összege: 57.719.028.-Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Baj község csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése III. ütem

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.

Rövid összefoglaló:

Baj Község Önkormányzata 57,7 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére.

A projekt célja a projekt megvalósításának térségében:

 • természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül,
 • települési (közlekedési) alapinfrastruktúra vízkároktól történő megóvása,
 • közterületek állapotának javulása (tisztántartás, szennyező anyagokat is tartalmazó hordalékok nem rakódnak le) így a meglévő állapot megóvása valósul meg,
 • esélyegyenlőség biztosítása – az érintett projektterületen élő lakosok számára is ugyanazon (elsősorban lakhatósági, infrastrukturális) lehetőségek biztosítottak, mint a vízkár által nem érintett lakosok esetében
 • a belterületi létesítmények veszélyeztetettsége (pince-, udvar-, ház-, egyéb melléképület-elöntések) megszűnik, ekként a településrészben az életminőség javul
 • a jelentős anyagi károkat okozó csapadékvíz kivédése, amely korábban az önkormányzatot, a lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt terhelte (karbantartási, tisztítási költség tetemes mértéke)

A beruházás műszaki tartalma:

1. Petőfi utcán zárt csapadékelvezető csatorna építése

A közútról és annak környezetében levő csapadékmennyiségek elvezetése rendkívül fontos egy biztonságos zárt csapadékelvezető rendszerben azokon a területeken, ahol a jelenlegi rendelkezésre álló hely nem teszi lehetővé a nyílt árok építését.

2. Meglévő nyílt árok karbantartása

A község meglévő, nyílt, csapadékelvezető árkait megfelelően karban kell tartani annak érdekében, hogy a zárt csapadékelvezető rendszerrel együtt megfelelő legyen a vízelvezetés.

A beruházással 1669 m csapadékcsatorna kerül rekonstrukcióra.

Hírek

Kedvezményes földgáz igénybevétele

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található. Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.” Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

hatósági bizonyítvány kérelem foldgaz

Közérdekű

Tájékoztatás Baj Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról

https://baj.hu/wp-content/uploads/2022/05/01-TFK_2022.03_KORR.pdf

https://baj.hu/wp-content/uploads/2022/05/02_TSZT_A1.pdf

https://baj.hu/wp-content/uploads/2022/05/01_TSZT-leiras.pdf

https://baj.hu/wp-content/uploads/2022/05/03_TSZT_2_1_Valtozasok.pdf

https://baj.hu/wp-content/uploads/2022/05/04_TSZT_2_2_Valtozasok-csoportositasa.pdf

https://baj.hu/wp-content/uploads/2022/05/SZT_Nezegetos_Kozigazgatasi-teruletre.pdf

https://baj.hu/wp-content/uploads/2022/05/SZT_Nezegetos_Belterulet.pdf

https://baj.hu/wp-content/uploads/2022/05/SZT-0-_-Jelmagyarazat_A3.pdf

https://baj.hu/wp-content/uploads/2022/05/Baj_allig_velemenyek_tervezoi-valaszok_.pdf

https://baj.hu/wp-content/uploads/2022/05/BESZ-2022.aprilis-korrigalt_EGY-.pdf