Szerző: admin

Véleményezésre

Partnerségi véleményezés

Tisztelt Partnereink! Tisztelt Lakosság!

Partnerségi véleményezésre kérjük fel Önöket

Az ország valamennyi települését érintően kormányrendelet született 2012-ben a települések fejlesztési elgondolásainak és településrendezési eszközeinek megújítását eredményező elvárásairól. A kormányrendelet részletes tartalmi követelményeket és eljárási rendet fogalmazott meg a dokumentumok elkészítéséhez és szakmai tartalmának egységesítéséhez.

Ezek figyelembevétele mellett került felülvizsgálatra Baj község 2000-ben megalkotott településfejlesztési koncepciója, valamint a sokszor módosított a teljes közigazgatási területre kiterjedő valamennyi településrendezési eszköze. A településrendezési eszközöket képezi a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv. Ezek határozzák meg a faluban a területek használatának módját és az építés helyi rendjét.

A hatályos tervek felülvizsgálatára azért is szükség volt, mert a megváltozott jogi és gazdasági környezet esetleg más fejlesztési irányokat és területi arányokat igényel. A fejlesztések hatályos tervi megoldásait kívánatos volt újra gondolni különösen a fejlesztések időszerűségét és fontossági sorrendjét tekintve.

A komplex tervfelülvizsgálat folyamatában –mint az egyeztetési eljárásban érintett partner– a tárgyi feladatra vonatkozóan a 3/2019.(II. 26.) sz. önk. határozattal elfogadott „partnerségi egyeztetés szabályai” szerint lehetősége van javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani, és ez által a véleményezési eljárásba bejelentkezni minden helyi érintettnek!

A dokumentumok és tervek kidolgozásának menetét az alábbi ábra szemlélteti, mely több, mint másfél évet vett igénybe:

A lezajlott folyamatban alkalmanként tudnak az érintettek, a lakosság és egyéb partnerek véleményt nyilvánítani, ezért korábban is írásban tájékoztatást adtunk a tervek készítéséről, kérve az Önök véleményét.

Jelenleg elkészültek a dokumentumok és a tervek, melyek az Önök tájékoztatására és észrevételeinek megkérése érdekében a községi honlapra felkerültek.

Jelen felhívással kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalban rendezendő „lakossági fórumra” eljönni és ott aktív részvételükkel, hozzászólásaikkal a dokumentációt véleményezni.

A lakosságifórum 2022. január 24-én 17.00 órai kezdettel lesz megtartva az alábbi helyszínen:

Baj Községháza 2836 Baj Petőfi u. 50.

Maszk használata kötelező!

Amennyiben a fórumon nem tud részt venni véleményét írásban megküldheti az alábbi email címre: bajjegyzo@t-online.hu, vagy közvetlenül a tervezők részére a proterra@proterra.hu címen. Írásban postai úton is megküldhetik a Községházára észrevételeiket véleményüket.

Véleményeket 2022. február 24-én éjjel 12.00 óráig tehetik meg.

Schunder Tibor polgármester

 

A dokumentumok megtekinthetők itt

Vizsgálatok és javaslatok

Településrendezési vizsgálati rajzok

VR-0_Baj és a szomszédos települések hatályos TSZTi

VR-1_Alaptérkép szintvonalakkal

VR-2_Topográfiai térkép telekszerkezettel

VR-3a_Ortofotó közig – hatalyos telekszerkezettel

VR-3b_hatályos TSZT_Ortó

VR-3c_Alaptérkép+Ortó_A0_Egészben

VR-3_Ortofotó hatalyos telekszerkezettel

VR-4_Jelenlegi művelési ágak

VR-5a_Tulajdon-adatszolg(A3)

VR-5b_Állami és önkormányzati tulajdonvizsgálat

VR-6a_Telekméret

VR-6b_Szőlőhegy 1500nm alatti telkek

VR-7_Vállalkozások területi megoszlása

VR-8_Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

VR-9a_Funkció és területfelhasználás

VR-9b_Funkció és területfelhasználás tulajdoni lapok szerint

VR-10_Fejlesztési területek

VR-11_Beépítési sűrűség és magasság

VR-12_Beépítési mód

VR-13a_Megl_beepitettseg_Belter

VR-13b_Megl_beepitettseg_Szolohegy

VR-14b_Régészeti lelőhelyek ortofotóval

VR-14_Régészeti lelőhelyek

VR-15_Építészeti értékvédelem

VR-16_Szőlőhegyi telkek megközelíthetősége

Véleményezésre

BAJ TELELPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE

Pályázatok

EFOP-4.1.5-16-2017-00159

EFOP-4.1.5-16-2017-00159 kódszámmal, „Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Iskolában” címmel pályázatot nyújtott be, amelyet támogatásra érdemesnek találtak, és ezzel a projekt megvalósítására jogosultságot nyert.

Kedvezményezett neve: Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat

A projekt címe: Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Iskolában

A szerződött támogatási összege: 112 217 685 Ft

Európai Uniós támogatás mértéke: 100%

Projekt időtartama: 2020.01.15.-től – 2021.10.31-ig

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.5-16-2017-00159