Szerző: admin

Vizsgálatok és javaslatok

Településrendezési vizsgálati rajzok

VR-0_Baj és a szomszédos települések hatályos TSZTi

VR-1_Alaptérkép szintvonalakkal

VR-2_Topográfiai térkép telekszerkezettel

VR-3a_Ortofotó közig – hatalyos telekszerkezettel

VR-3b_hatályos TSZT_Ortó

VR-3c_Alaptérkép+Ortó_A0_Egészben

VR-3_Ortofotó hatalyos telekszerkezettel

VR-4_Jelenlegi művelési ágak

VR-5a_Tulajdon-adatszolg(A3)

VR-5b_Állami és önkormányzati tulajdonvizsgálat

VR-6a_Telekméret

VR-6b_Szőlőhegy 1500nm alatti telkek

VR-7_Vállalkozások területi megoszlása

VR-8_Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

VR-9a_Funkció és területfelhasználás

VR-9b_Funkció és területfelhasználás tulajdoni lapok szerint

VR-10_Fejlesztési területek

VR-11_Beépítési sűrűség és magasság

VR-12_Beépítési mód

VR-13a_Megl_beepitettseg_Belter

VR-13b_Megl_beepitettseg_Szolohegy

VR-14b_Régészeti lelőhelyek ortofotóval

VR-14_Régészeti lelőhelyek

VR-15_Építészeti értékvédelem

VR-16_Szőlőhegyi telkek megközelíthetősége

Pályázatok

EFOP-4.1.5-16-2017-00159

EFOP-4.1.5-16-2017-00159 kódszámmal, „Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Iskolában” címmel pályázatot nyújtott be, amelyet támogatásra érdemesnek találtak, és ezzel a projekt megvalósítására jogosultságot nyert.

Kedvezményezett neve: Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat

A projekt címe: Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Iskolában

A szerződött támogatási összege: 112 217 685 Ft

Európai Uniós támogatás mértéke: 100%

Projekt időtartama: 2020.01.15.-től – 2021.10.31-ig

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.5-16-2017-00159