Szerző: admin

Önkormányzat

TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00036

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00036

Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata

Támogatás összege: 57.719.028.-Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Baj község csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése III. ütem

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31.

Rövid összefoglaló:

Baj Község Önkormányzata 57,7 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére.

A projekt célja a projekt megvalósításának térségében:

  • természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül,
  • települési (közlekedési) alapinfrastruktúra vízkároktól történő megóvása,
  • közterületek állapotának javulása (tisztántartás, szennyező anyagokat is tartalmazó hordalékok nem rakódnak le) így a meglévő állapot megóvása valósul meg,
  • esélyegyenlőség biztosítása – az érintett projektterületen élő lakosok számára is ugyanazon (elsősorban lakhatósági, infrastrukturális) lehetőségek biztosítottak, mint a vízkár által nem érintett lakosok esetében
  • a belterületi létesítmények veszélyeztetettsége (pince-, udvar-, ház-, egyéb melléképület-elöntések) megszűnik, ekként a településrészben az életminőség javul
  • a jelentős anyagi károkat okozó csapadékvíz kivédése, amely korábban az önkormányzatot, a lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt terhelte (karbantartási, tisztítási költség tetemes mértéke)

A beruházás műszaki tartalma:

1. Petőfi utcán zárt csapadékelvezető csatorna építése

A közútról és annak környezetében levő csapadékmennyiségek elvezetése rendkívül fontos egy biztonságos zárt csapadékelvezető rendszerben azokon a területeken, ahol a jelenlegi rendelkezésre álló hely nem teszi lehetővé a nyílt árok építését.

2. Meglévő nyílt árok karbantartása

A község meglévő, nyílt, csapadékelvezető árkait megfelelően karban kell tartani annak érdekében, hogy a zárt csapadékelvezető rendszerrel együtt megfelelő legyen a vízelvezetés.

A beruházással 1669 m csapadékcsatorna kerül rekonstrukcióra.

Hírek

Kedvezményes földgáz igénybevétele

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található. Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.” Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

hatósági bizonyítvány kérelem foldgaz

Vizsgálatok és javaslatok

Településrendezési vizsgálati rajzok

VR-0_Baj és a szomszédos települések hatályos TSZTi

VR-1_Alaptérkép szintvonalakkal

VR-2_Topográfiai térkép telekszerkezettel

VR-3a_Ortofotó közig – hatalyos telekszerkezettel

VR-3b_hatályos TSZT_Ortó

VR-3c_Alaptérkép+Ortó_A0_Egészben

VR-3_Ortofotó hatalyos telekszerkezettel

VR-4_Jelenlegi művelési ágak

VR-5a_Tulajdon-adatszolg(A3)

VR-5b_Állami és önkormányzati tulajdonvizsgálat

VR-6a_Telekméret

VR-6b_Szőlőhegy 1500nm alatti telkek

VR-7_Vállalkozások területi megoszlása

VR-8_Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

VR-9a_Funkció és területfelhasználás

VR-9b_Funkció és területfelhasználás tulajdoni lapok szerint

VR-10_Fejlesztési területek

VR-11_Beépítési sűrűség és magasság

VR-12_Beépítési mód

VR-13a_Megl_beepitettseg_Belter

VR-13b_Megl_beepitettseg_Szolohegy

VR-14b_Régészeti lelőhelyek ortofotóval

VR-14_Régészeti lelőhelyek

VR-15_Építészeti értékvédelem

VR-16_Szőlőhegyi telkek megközelíthetősége

Pályázatok

EFOP-4.1.5-16-2017-00159

EFOP-4.1.5-16-2017-00159 kódszámmal, „Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Iskolában” címmel pályázatot nyújtott be, amelyet támogatásra érdemesnek találtak, és ezzel a projekt megvalósítására jogosultságot nyert.

Kedvezményezett neve: Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat

A projekt címe: Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Iskolában

A szerződött támogatási összege: 112 217 685 Ft

Európai Uniós támogatás mértéke: 100%

Projekt időtartama: 2020.01.15.-től – 2021.10.31-ig

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.5-16-2017-00159