Hónap: 2021 február

Általános közzétételi lista

1.7 Gazdálkodó szervezetek

1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:
Nincs

Általános közzétételi lista

1.5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak…

1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
 Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Schunder Tibor  polgármester.
Kiss Szilárd         alpolgármester
Pencz Tibor                                                                        képviselő
Landbergerné Nagy Zsuzsanna                                  képviselő
Izing Jenő                                                                            képviselő
Zwickl Krisztián                                                                képviselő
Izing Jenő László                                                            képviselő

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Kiss Szilárd         elnök
Baksa Éva            elnökhelyettes
Bucsákné Ströcker Marianna képviselő
Csontos Nóra    képviselő
Izing Jenő           képviselő

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
Elnök:   Izing Jenő László képviselő
Elnökhelyettes: Pencz Tibor képviselő
Tag: Stegmayer Ferencné tag

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Elnök: Zwickl Krisztián képviselő
Elnökhelyettes: Landbergerné Nagy Zsuzsanna képviselő
Tagok: Izing Jenő képviselő tag
                Izing Jenő László képviselő tag
                Kuzma Györgyné tag
                Mráz Krisztina tag

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság:
Elnök:   Landbergerné Nagy Zsuzsanna képviselő
Elnökhelyettes: Zwickl Krisztián képviselő
Tagok: Izing Jenő képviselő tag
                Baksa Éva tag
                Ruttner Csaba tag

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság:
Elnök:   Pencz Tibor képviselő
Elnökhelyettes: Zwickl Krisztián képviselő
Tagok :Neuberger Tamás tag

Elérhetőség:
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu

Általános közzétételi lista

1.4 Az ügyfélfogadás rendje, ügyintézők elérhetősége

1.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Önálló ügyfélszolgálat nincs, az ügyfélfogadás az ügyintézőknél ügyfélfogadási időben történik:

Baji Polgármesteri Hivatal
Postai címe: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.

Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu

Ügyfélfogadási idő
Ügyfélfogadási idő
hétfő: 8.00.-16.00
szerda: 8.00.-16.00
péntek: 8.00.-12.00

Jegyző
Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: bajjegyzo@t-online.hu

Ügyintézők elérhetőségei
Pénzügyi ügyintézők:
Horváth Csabáné
Szebeni Adrienn
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbajpenzugy@t-online.hu

Adóügyi-pénzügyi ügyintéző:
Tóthné Surabka Andrea
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail:bajado@t-online.hu

Igazgatási ügyintéző:
Vörösné Gaál Anikó
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu

Titkársági ügyintéző
Tkalcsits Klára
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu

Általános közzétételi lista

1.3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, elérhetősége

1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Polgármester:
Schunder Tibor

Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu,

Alpolgármester:
Kiss Szilárd
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu

Jegyző:
Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
Telefon: 34/488-597
Fax: 34/488-597
E-mail: bajjegyzo@t-online.hu

Általános közzétételi lista

1.2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, feladatai

1.2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata A Baji Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

Polgármester


JEGYZŐ

szociális és igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető: szociális ügyek, igazgatási ügyek, hagyaték, címkezelés, haláleset anyakönyvezése, házasságkötés, honosítással kapcsolatos ügyek, lakcímrendezés,születés anyakönyvezése
pénzügyi ügyintéző: gazdálkodással kapcsolatos feladatok
pénzügyi ügyintéző: gazdálkodással kapcsolatos feladatok
adóügyi és pénzügyi ügyintéző: adóügyek, pénztári feladatok, egyéb könyvelési, gazdálkodási feladatok
titkársági ügyintéző: titkársági feladatok

Baj Község Konyhája

1 fő élelmezésvezető

1 fő szakács

5 fő konyhai kisegítő

Általános közzétételi lista

1.1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetőségei

1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Baj Község Önkormányzata
Székhelye: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.
Postai címe: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.
Telefon: 34/488-597, 34/588-036
Fax: 34/488-597
E-mail: phbaj@t-online.hu
Honlap: www.baj.hu