Kategória: Közérdekű

Közérdekű

Kapcsolat, szervezet, vezetők

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Önkormányzat:
Baj Község Önkormányzata

Cím: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.

Tel./fax: 34/488-597.

e-mail: phbaj@t-online.hu

honlap: www.baj.hu

Polgármesteri hivatal
Baji Polgármesteri Hivatal

Cím: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.

Tel./fax: 34/488-597.

e-mail: phbaj@t-online.hu

honlap: www.baj.hu

Ügyfélszolgálat

1.1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Önkormányzat
Polgármesteri hivatal

1.1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Polgármester:
Schunder Tibor polgármester

Tel./fax: 34/488-597.

e-mail: phbaj@t-online.hu

Alpolgármester
Izing Jenő alpolgármester

Tel./fax: 34/488-597.

e-mail: phbaj@t-online.hu

Jegyző: Csicsainé Rischl Anna

Aljegyző: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna

Tel./fax: 34/488-597.

e-mail: phbaj@t-online.hu

1.1.4. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Képviselő-testület
Schunder Tibor polgármester

Izing Jenő alpolgármester

Landbergerné Nagy Zsuzsanna képviselő

Kuzma Györgyné képviselő

Kiss Szilárd képviselő

Pencz Tibor képviselő

Zwickl Krisztián képviselő