Óvodai és bölcsödei felvételi hirdetmény

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az

 

ÓVODÁS ÉS BÖLCSŐDÉS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

 

Baj községben

a következő időpontokban történik:

 

2018. április 23-án (hétfő) 08.00 - 15.30 óráig,

2018. április 24-én (kedd) 08.00 - 15.30 óráig

2018. április 25-én (szerda) 08.00 - 15.30 óráig.

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

Az óvodába a 2018/2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az ezen határnapig született gyermekek 2018. szeptember 1-től óvodakötelesek.

(A 2015. augusztus 31. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2019. szeptember 1-től kezdődik.)

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Baj községben német nemzetiségi óvodai nevelés, illetve a sajátos nevelési igényű gyermeke számára integrált óvodai nevelés folyik az óvodában.

 

Körzethatár az óvodai ellátás tekintetében: Komárom-Esztergom megye, de elsősorban Baj község közigazgatási területe (gyermek a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik.)

 

A beíratás helye: Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2836 Baj, Petőfi S. u. 52.

 

Az óvodai beíratáshoz szükséges:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a gyermek egészségügyi könyve,
 • gyermek TAJ kártyája,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap (2018. május 16.)

 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvoda esetében a jegyzőhöz) címezve, az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

Bölcsődei csoport indul 2 évestől 3 éves korosztályig.

 

Körzethatár a bölcsődei ellátás tekintetében: Baj és Tata (gyermek a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik).

 

A beíratás helye:

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde, Baj, Petőfi S. u. 52.

 

A bölcsődei beíratáshoz szükséges:

 • gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermek egészségügyi könyve
 • gyermek TAJ kártyája
 • szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
 • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

 

A gyermek bölcsődei ellátásának megkezdésekor a szülőknek, de legalább az édesanyának munkaviszonnyal kell rendelkezni. Az erről szóló munkáltatói igazolást, vagy a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is, legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel kell bemutatni az intézményvezetőnek. Az igazolás egy hónapnál nem lehet régebbi.

 

Írásbeli kérelem kitöltése szükséges a bölcsődei vagy óvodai beiratkozáshoz.

 

                                              

                                                                                           Baj Község Önkormányzata

 

 

 

Eseménynaptár
<< Március >>
H K Sze Cs P Szo V
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Események