Felhívás - Téli rezsicsökkentés

Tisztelt Lakosok!

 

 

Értesítjük Önöket, hogy az 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján – a téli rezsicsökkentés kiterjesztése keretében – Baj Község Önkormányzata is megkezdte a korábban rezsicsökkentési támogatásban (12.000 Ft) nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások egyszeri természetbeni támogatásra vonatkozó igénybejelentéseinek felmérését.

 

Az igényeket a Baji Polgármesteri Hivatalban (Baj, Petőfi S. u. 50.) ügyfélfogadási időben (H.-Cs.: 8.00 – 16.00, P.: 8.00 – 13.00 óra) lehet bejelenteni a formanyomtatvány kitöltésével.

Az igénybejelentő lap átvehető a polgármesteri hivatalban vagy letölthető a www.baj.hu weboldal Hírek menüpont alól.

 

A felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje:

2018. október 15.

 

Az igénybejelentéseket az önkormányzat a Belügy-minisztérium felé továbbítja.

 

További kérdéseikkel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésükre a 34/488-597 telefonszámon vagy a phbaj@t-online.hu emailcímen.

 

B a j, 2018. augusztus 6.

 

                                                                           Schunder Tibor

                                                                             polgármester

 

Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére

 

Alulírott,

Név: ………………………………………  Születési név: ………………………………..

Szül.hely, idő: ……………………, □□□□.□□.□□           

Anyja neve:………………………………….

 

Lakóhely:

irányítószám:□□□□  település:……………………..

közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …

épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …

 

Tartózkodási hely:

irányítószám:□□□□  település:……………………..

közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …

épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …

nyilatkozom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő lapot nyújtok be a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására.

 

Igénybejelentés szerinti ingatlan (háztartás[1]) címe: 

irányítószám:□□□□  település:……………………..

közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …

épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …

 

A juttatás igényelendő formája[2]:

 

tűzifa              szén                 propán-bután palackos gáz                propán-bután tartályos gáz

 

fűtőolaj                       pellet/brikett

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12 000 forint összegű juttatásban sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján az igénybejelentésben szereplő háztartás nem részesült. Hozzájárulok ahhoz, hogy ennek ellenőrzése céljából a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplő háztartás tekintetében a gáz- és áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerje.

 

Tudomásul veszem, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a fentiekben felsorolt téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Nyilatkozom arról, hogy BM OKF által végzett ellenőrzést semmilyen formában nem akadályozom, valamint tudomásul veszem, hogy az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.

 

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes adataimat, a bejelentés szerinti érintett önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen, valamint azokat a támogatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzéséhez a Belügyminisztérium és a BM OKF részére továbbítsa, aki azokat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen. Hozzájárulok továbbá, hogy a BM OKF az ellenőrzés lefolytatásához az illetékes közigazgatási szervtől, illetve az illetékes közműszolgáltatótól az igénybejelentéssel érintett háztartás adatait megkérje. 

 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.

 

Kijelentem, hogy az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és azokat tudomásul vettem.

 

Kelt ……………., 2018. …………………….       

                                                                                                                                                                                                                                            ………………………………

                                                                                                    Igénybejelentő aláírása

 [1]Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

[2]A megfelelő rész aláhúzandó.

Eseménynaptár
<< Március >>
H K Sze Cs P Szo V
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Események